Осъществени събития по проекта

Заключителна пресконференция
На 17 септември 2010 в БТА се проведе заключителна пресконференция по проекта. В събитието участваха Юлияна Добрева - ръководител на проекта, доц. Соня Карабельова - психолог, Йонко Бушняшки - координатор, Светлозара Ашканова - педагогически съветник в 32 СОУ, ученици от 32 СОУ, преминали през обучение, журналисти от БНР, БТА и други електронни и печатни медии. На пресконференцията бяха представени резултатите от проведените проучвания и обучения в рамките на проекта, учениците споделиха своите впечатления и разказаха за преживяното по време на тренингите.

Снимки
Обучение в Ковачевци на учениците от НШМ
В периода 17-22 август 2010 през обучение по проекта преминаха над 170 ученика, обучавани понастоящем по програмите за извънкласно обучение на Националната школа по мениджмънт. Тренингите се проведоха в НДЕК Ковачевци.
Снимки


Работна среща на тема "Иновативни подходи в методиката за обучение за развитие на социални умения за ученици"
На 16 юли 2010 г. в 32 СОУ се проведе работна среща с участието на Бьорн Екелунд - психолог, управляващ директор на международната консултантска компания Human factors, Норвегия,представители на екипа на проекта, обучители по проекта, управители на компании от сферата на управлението и развитието на човешките ресурси и консултанти. Цел на работната среща беше запознаване на участниците с развитието на проектните дейности; представяне на резултатите от теста Diversity Icebreaker, разработен и предоставен за ползване от фирмата от Норвегия – сравнителен анализ по пол, възраст, населено място, както и спрямо други целеви групи (студенти, психолози, учители, IT инженери; групова дискусия върху впечатленията на българските психолози от използването на теста по предварително зададени въпроси и обсъждане на бъдещо сътрудничество и нови съвместни проекти.
Снимки


Обучение в Боровец на учениците от 9-ти клас на 32 СОУ
В периода 25-27 юни 2010 през обучение по проекта преминаха учениците от деветите класове на 32 СОУ. Тренингите се проведоха в х-л Зодиак, к.к. Боровец.
Снимки


Обучение в гр. Варна
Повече от 100 ученика от Силистра и Тутракан взеха участие в поредното обучение за развитие на комуникативни умения и ключови социални компетенции. Тридневният тренинг се проведе от 14 до 16 май 2010г. в хотел Персей край Варна.
Снимки от Варна


Обучение в Боровец
През м. април 2010г. през тридневно обучение по проекта преминаха над 300 ученика от 32 СОУ "Климент Охридски". В трите тренинга участваха ученици от 8-ми, 10-ти и 11-ти клас.
Снимки


Обучение в гр. Варна
В периода 12 - 14 март 2010г. в хотел Персей край Варна през тридневно обучение по проекта преминаха 98 ученика от Силистра и Тутракан. Събитието беше предшествано от пресконференция, организирана от Арт център "Арета", по време на която екипът на проекта запозна присъстващите журналисти от региона на Варна с целите на проекта и значението на социалните умения и компетенции за личностното и кариерно развитие на младите хора. Участниците в интензивната тридневна работа по групи споделиха удовлетвореност от преминатото обучение и готовност да участват активно и в други подобни извънкласни дейности и инициативи.
Снимки


Информационни срещи в 32 СОУ
На 16 и 17 декември 2009 г. проектът беше представен пред широка аудитория в 32 СОУ "Св. Климент Охридски" -София. На среща с целия преподавателски състав ръководителят на проекта запозна учителите с неговите цели и дейности. Беше подчертана тяхната роля не толкова в организиране на предстоящите обучения, колкото в развиване на потребностната нагласа у младите хора от такъв тип знания и умения и мотивацията им за личностно развитие. Проектът беше представен и пред учениците от 8-ми и 10-ти клас на училището. На трите срещи беше направена и презентация за същността и ролята на развитието на социалните компетенции като ключов фактор за професионалния и личен успех на всеки човек.


Информационни срещи в Силистра
На 25.11.2009 г. екипът на проекта проведе срещи с директорите, педагогическите съветници и ученици от 10, 11 и 12 клас на Езикова гимназия „П.К.Яворов” и ПГСУАУ „Ат. Буров” в град Силистра. Срещите бяха организирани от местния координатор- г-жа Габриела Миткова, представител на Центъра за младежки и образователни дейности - партньор по проекта. Целта на срещите беше представяне на целите и дейностите по проекта. На учениците бяха изнесени презентации за същността на социалните умения и тяхното значение за личностното развитие и професионалния успех на човека. Ръководителят на проекта г-жа Юлияна Добрева даде интервю за регионалното радио „Мелодия”.
Снимки


Връчване на първите сертификати на учениците от НШМ
На 22 ноември 2009 г. в сградата на ИСК се състоя заключителна среща на първите ученици, преминали обучение по проекта. В събитието взеха участие над 170 ученика от НШМ, обучители и психолози. След кратка презентация за преглед и обобщаване на осъществените дейности и постигнатите резултати, на учениците бяха връчени удостоверения за участие в обучение за развитие на ключови социални компетенции по проект BG051PO001-4.2.03-0998.
Снимки от събитието


Пресконференция в БТА
На 11 ноември 2009 г. от 14.00 часа в Националния пресклуб на БТА се състоя пресконференция за представяне на проекта и неговото стартиране. В събитието участваха Юлияна Добрева - ръководител на проекта, и Йонко Бушняшки - координатор на проекта и ръководител на водещата организация. Участниците представиха пред присъстващите журналисти и гости целите на проекта, очакваните ползи и резултати, организациите и екипа. На пресконференцията присъстваха журналисти от Информационна агенция "Фокус", вестник "24 часа", вестник "Аз Буки" и др.
Видео