Заключителна пресконференция

На 17 септември 2010 г. от 11.00 ч. БТА ще бъде домакин на заключителната пресконференция по проект "Обучение на средношколци за развитие на ключови социални компетенции".

Работна среща с международно участие

На 16 юли 2010 г. в 32 СОУ "Св. Климент Охридски" се проведе работна среща на тема "Иновативни подходи в методиката за обучение за развитие на социални умения за ученици"

 

Обучение на учениците от 32 СОУ

От 16 април 2010 в хотел "Зодиак" в Боровец стартират три последователни тридневни обучения на ок. 300 ученика от 32 СОУ "Св. Климент Охридски" - София. 

Обучение в гр. Варна

В периода 12 - 14 март 2010 г. в хотел "Персей" край Варна ще се проведе първото от серията изнесени обучения, планирани по проекта.

Процедура за определяне на изпълнител

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г.

Връчване на първите сертификати по проекта

Първите участници, преминали обучение по проекта, получиха своите сертификати по време на заключителна среща, проведена на 22 ноември 2009 г. в сградата на ИСК.

Начало на проекта

На 30 септември 2009г. беше подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП "Развитие на човешките ресурси" между Министерство на образованието, младежта и науката и Националната школа по мениджмънт. С подписването на документа стартира изпълнението на същинските дейности по проекта. Отпуснатата финансова помощ е в размер на 246 095 лева, като общата продължителност на проекта е 12 месеца.   

 

Разпространи съдържание